Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI București
Registru local de internet - LIR